Crear cuenta / - Bitacoras.comAgregador → Enlace permanente ¬

0puntos votar

¿educación trilingue?

             Els valencians som bilingües , durant segles se mos indui a ser-ho i ho estem perque nostres gens per costum aixina ho testimonien .       Ya forem bilingües durant molts segles mantenint nostra llengua materna l'ibera compartintla en la llengua de l'invasor romà . Al final desgraciadament en el segle II de nostra era la llengua dominant el llati acabe per impondre i els ibers totalment romanisats incorporats a l'imperi oblidaren la seua llengua i alfabet .Tornà a ocorrer en l'alta edat mija a on els invasors arabs i berebers no conseguiren impondre la seua llengua i durant molts segles la poblacio continuava parlant i escrivint en romanç arabisat . No ocorreu lo mateix en l'escritura puix el poble pla era analfabet i en les maraces s'ensenyava a escriure en caracters arabigs . El romanç escrit practicament va desapareix .       Despres de la conquista cristiana el bilingüisme desapareixque i paralaven una unica llengua el romanç valenti o llengua valenciana en la seua plena madurea despres de se...
tags
Continuar leyendo

Recomienda esta anotación por e-mail

Ficha de la bitácora

Algo