Crear cuenta / - Bitacoras.comAgregador → Enlace permanente ¬

0puntos votar

Het Nederlands in de Wereld

Het Nederlands behoort, net als het Engels en het Duits, tot de West-Germaanse talen en wordt als officiële taal erkend in Nederland, België, de Nederlandse Antillen en Aruba. Wereldwijd spreken naar schatting 23 miljoen mensen de taal. Soms wordt Nederlands “de kleinste wereldtaal” genoemd omwille van de verrassende geografische verspreiding van Nederlandse taalvarianten. De verspreiding buiten Europa gebeurde door de legendarische koopmansgeest van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën (waaruit het huidige Nederland onstond) vanaf de 17de eeuw. De Verenigde Oost-Indische Compagnie die toen werd opgericht, met haar monopolie op de handel tussen Europa en Azië, is in deze wereldberoemd. Het Afrikaans (Zuid-Afrika) is sterk verwant met het standaard Nederlands; mensen kunnen elkaars variant probleemloos begrijpen. Het Nederlands dat op Suriname en de Nederlandse Antillen wordt gesproken, kruidt dan weer op haar beurt de taal van het minder tropische “moederland”. Het Nederlands dat in België wordt gespro...
tags
Continuar leyendo

Recomienda esta anotación por e-mail

Ayúdanos a hacer de Bitacoras.com un servicio mejor para todos. Lee nuestros consejos.

Ningún usuario registrado ha votado aún.