Crear cuenta / - Bitacoras.comAgregador → Enlace permanente ¬

1puntos votar

Inverno na USC

Inverno na USC O pasado día 23 de xullo celebrouse unha reunión do Reitor e membros do Equipo  de Goberno cos Decanos e Directores de Departamentos da USC. A previsión de ingresos e gastos para o presente exercicio presenta un panorama desolador. Como as medidas tomadas ata o de agora para conter o gasto (retencións dun 25 % no capítulo II, Gasto corrente, dun 50 % no capítulo IV, Transferencias correntes, e dun 80% no capítulo VI, Inversións reais) non foron suficientes, contémplase agora a necesidade de reducir o gasto corrente en Subministracións (electricidade, gas, gasóleo, auga, ...), para o que se contempla a adopción de diversas medidas, entre as que se atopa a redución en dúas horas o horario de apertura dos centros. O inverno será duro na USC. ler máis
tags
Continuar leyendo

Recomienda esta anotación por e-mail

Ayúdanos a hacer de Bitacoras.com un servicio mejor para todos. Lee nuestros consejos.